X

Unapređujemo ljudsko zdravlje

Zdravstvo

Services Video Brochure

Sa višegodišnjim iskustvom pružanja usluga regrutovanja ispitanika za tržišna istraživanja u zdravstvenom sektoru, nudimo Vam različite kvalitativne i kvantitativne metodologije kao i složenu regrutaciju, kako zdravstvenih radnika tako i pacijenata.

Omogućavamo Vam da pristupite bilo kojoj oblasti zdravstva:

 • Farmaceutske kompanije
 • Medicinska sredstva, pribor i oprema
 • Primarne i sekundarne zdravstvene ustanove (bolnice, domovi za stara lica...)
 • Pružaoci zdravstvenih usluga
 • Pacijenti
Lak pristup teško dostupnim pacijentima

Izuzetno smo uspeni u regrutovanju teško dostupnih pacijenata.

Jedna od najvažnijih i najsloženijih stvari u sprovođenju ispitivanja u zdravstvenom sektoru jeste pristup odgovarajućim grupama pacijenata. Uvidi koje oni pružaju mogu da dovedu do ozbiljnih poboljšanja u zdravstvu.

Iz našeg iskustva, pacijenti sa određenim dijagnozama nisu uvek spremni da učestvuju u istraživanjima.

Međutim, upravo njihovo mišljenje i iskustvo mogu da doprinesu poboljšanju zdravstvenog sistema. Stoga ih moramo tretirati sa poštovanjem koje zaslužuju i uveriti ih da su oni ti koji mogu da naprave razliku.

Ovakav pristup je razlog zašto se naš panel sastoji od veoma angažovanih pacijenata sa različitim dijagnozama, spremnih da učestvuju u istraživanjima.

Razgovarajte sa zdravstvenim radnicima

Field Scope International ima jake i razvijene veze sa brojnim zdravstvenim radnicima:

 • Lekarima opšte, primarne i sekundarne prakse
 • Ekspertima iz relevantnih terapeutskih oblasti
 • Medicinskim sestrama i tehničarima
 • Farmaceutima
 • Konsultantima
 • Kupcima i
 • Pružaocima zdravstvenog osiguranja

Iako su zdravstveni radnici veoma zauzeti, zahvaljujući sposobnosti našeg tima da primenjuje kreativna rešenja i nekonvencionalne metode, kontaktiramo ih putem telefona, online, posećujemo ih u njihovim domovima ili kancelarijama.

Poštujemo njihove obaveze i zbog toga su oni spremni da sarađuju sa nama.

Uz nas imate priliku da anketirate adekvatne ispitanike i završite svoj projekat na vreme.

Oblasti koje pokrivamo

Field Scope International regrutuje profesionalce i pacijente iz sledećih zdravstvenih oblasti:

 • Dijabetologija
 • Endokrinologija
 • Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
 • Astma
 • Kancer
 • Atrijalna fibrilacija
 • Reumatoidni artritis
 • Multipla skleroza
 • Kožna oboljenja
 • Alergije
 • Poremećaji u ishrani
 • Hepatitis C
 • Mentalno zdravlje
 • Ortopedija
 • Kardiovaskularne bolesti
 • Neurologija
 • Ginekologija
 • Veštačka oplodnja
 • Farmacija

Ukoliko Vas zanima terapeutska oblast koja nije na listi, kontaktirajte nas da bi smo proverili moguce opcije za Vas.

Pročitajte naše studije slučaja i upoznajte se sa istraživanjima koje smo sprovodili u zdravstvenom sektoru.