X

Politika Privatnosti

Field Scope International (nadalje: FSI) shvata privatnost Vaših podataka veoma ozbiljno. Korišćenjem naše internet stranice, saglasni ste sa ovom politikom privatnosti u vezi sa podacima o Vama koje prikupljamo kroz stranicu.

Ako imate neka pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim pravilima, molimo Vas, kontatkirajte nas uz pomoć instrukcija iz Dela 15 i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

1. Na šta i koga se odnosi ova politka privatnosti?

Ova politika privatnosti služi za internet stranice koje je napravio I održava FSI:

www.fieldscopeint.com

www.projects.fieldscopeint.com

www.healthcare.fieldscopeint.com

www.patients.fieldscopeint.com

I uređuje privatnost ljudi koji izaberu da ih koriste.

Ova pravila se primenjuju u situacijama kad smo mi kontolori ličnih podataka posetilaca naše internet stranice I korisnika naših usluga, te će svhra I način korišćenja lićnih podataka biti ovde prikazana.

Naše internet stranice koriste ,,cookies”, te ćete biti pitani da li se slažete sa korišćenjem ,,cookies” kada prvi put pristupite našoj stranici.

Ukoliko učestvujete u našim studijama, postoje određene kontrole privatnosti koje utiču na to kako ćemo obrađivati Vaše podatke. Možete da naznačite da li želite da FSI obrađuje Vaše podatke ili ne tako što ćete poslati email na panel@fieldscopeint.com.

Ako ste klijent, postoje određene kontrole privatnosti koje utiču na to kako ćemo obrađivati Vaše podatke. Korišćenjem kontrola privatnosti, možete da naznačite da li želite da primate marketinški materijal of FSI na sledeće načine: Email, Poštom ili Prilagođenim onlajn oglašavanjem. Možete pristupiti ovim kontrolama pomoću ovog linka: eepurl.com/drm7bP.

U ovoj politici privatnosti ,,mi”, ,,naše/a/I” se odnosi na FSI, za više informacija o kompaniji, molim Vas vidite Deo 14.

2. Kako koristimo Vaše lične podakte?

Mogli bismo da obrađujemo Vaše podatke o korišćenju naše internet stranice (podaci o korišćenju). Možemo prikupljati informacije o korišćenju našeg sajta. Ove informacije mogu uključivati deo Vaše IP adrese, geografsku lokaciju, tip i vrstu internet pretraživača, operativni sistem, izvor sa kojeg ste došli na naš sajt, dužinu posete, broj i redosled stranica koje ste pregledali, kao i informacije o vremenu, učestalosti i obrascima korišćenja sajta. Izvor ovih podataka je Gugl Analitiks (Google Analytics). Ovi podaci se obrađuju u svrhe analiziranja korišćenja našeg sajta. Obrada ovih podataka zasniva se na našem legitimnom interesu, a on je praćenje i unapređenje našeg sajta i usluga.

Možemo obrađivati podatke vezane za upite koje nam šaljete vezane za naše poslovanje. Ovi podaci prikupljaju se u svrhu odgovaranja na Vaše upite na najbolji mogući način, i njihova obrada se bazira na pravilnoj administraciji našeg poslovanja.
Možemo da obrađujemo informacije koje su deo bilo koje komunikacije koju ostvarite sa nama (korespodencioni podaci).

Korespondecioni podaci mogu da uključe sadržaj komunikacije I metapodatke koji su povezani sa pomenutom komunikacijom. Ovi podaci mogu biti obrađivani u cilju komunikacije sa Vama I čuvanjem podataka. Naš legitiman interes u obradi ovih podataka je administracija naše firme I komunikacija sa Vama.

Kad je neophodno, obrađivaćemo podatke pomenute u ovoj politici, u sledećim slučajevima:

• Za odbranu ili uspostavljanje pravnih zahteva, bilo u sudskim procesima ili tokom administrativnih procedura vođenih van suda. Obrada ovih podataka bazira se na zaštiti naših i Vaših prava.

• Za svrhe dobijanja profesionalnog saveta, sticanja i održavanja osiguranja i upravljanja rizicima.

• Obrada ovih podataka bazira se na zaštiti naše kompanije od rizika.

Za ispunjavanje zakonskih obaveza, i kako bi se štitili Vaši interesi ili interesi druge osobe. Please do not provide us with any other person’s personal data.

2.1. Lični podaci učesnika

Možemo obrađivati informacije Vašeg ličnog profila koji ste popunili kad ste se registrovali za našu bazu (podaci o profilu). Izvor podataka o profile ste Vi. Podaci o profile mogu obuhvatati Vaše ime, broj telefona, email adresu, datum I godinu rođenja, grad I državu u kojoj živite, Vašu profesiju I poslovnu titulu. Ove informacije se obrađuju samo u slučaju kad Vas pozivamo da učestvujete u istraživanju tržišta. Obrađivanje ovih podataka se bazira na saglasnosti (prilikom registrovanja dat Vam je pristup ovim Odredbama I Uslovima I složili ste se sa njima). Nije moguće da se ne složite sa ovim uslovima I odredbama I da se registrujete, jer je registracija na naš sajt alat za regrutaciju I ne koristi se više ni u jednu svrhu. Kako biste mogli da učestvujete u našim studijama morate dati saglasnost da imamo pristup Vašim profilnim podacima.

Možemo obrađivati lične podatke koje podelite sa nama tokom prijave za studiju istraživanja tržišta ili tokom skrinovanja. We might process the personal data you provide over the course of applying for the market research study and during the screening process (servisni podaci). Izvor servisnih podataka ste Vi. Servisni podaci mogu uključiti, a nisu ograničeni na, detalje o Vašem obrazovanju ili zaposlenju, interesovanju, polu, hobijima I navikama ili informacija o prirodi Vašeg posla. Ove informacije se koriste samo za studiju za koju ste izabrali da se prijavite. Informacije koje podelite sa nama tokom studije istraživanja tržišta se takođe koristi isključivo za tu studiju. Obrađivanje ovih podataka je bazirano na Vašoj saglasnosti. Tokom registracije na našoj internet stranici slažete se da obrađujemo Vaše podatke za potrebe istraživanja tržišta, kao i tokom skrinovanja.

Možemo obrađivati informacije u vezi sa finansijskim transakcijama, uključujući plaćanje Vašeg honorara nakon što se studija završi (transakcioni podaci). Transakcioni podaci mogu uključiti kontakt podatke (email, broj telefona), detalje o banci I detalje za transakciju (broj računa I sl. Obrađujemo ove podatke kako bismo Vam poslali honorar koji ste zaradili učestvovanjem u studiji istraživanja tržišta. Naš legitiman interes u obrađivanju ovih podataka je poslovna administracija I ispunjenje ugovora između Vas I nas.

Možemo obrađivati informacije koje nam date prilikom registracije na našu internet stranicu kako bismo Vam slali email obaveštenja (obaveštajni podaci). Obaveštajni podaci mogu biti obrađivani u cilju slanja pozivnica za relevantne studije istraživanja tržišta, u zavisnosti od Vašeg profila. Obrađivanje ovih podataka je bazirano na Vašoj saglasnosti koju ste dali prilikom registrovanja na našu internet stranicu.

Možemo obrađivati Vaše podatke kad se odjavite sa naše internet stranice ili kada nam uputite zahtev da ne budete kontaktirani više. Kad dobijemo zahtev ove vrste Vaši podaci se prebacuju na ,,Ne kontaktirati” listu. Ovi podaci mogu uključivati vase ime I kontakt podatke. Ovi detalji su sačuvani na našem sistemu kako bismo mogli da poštujemo Vaše želje I više Vas ne kontaktiramo.

2.2. Klijentovi lični podaci

Možemo obrađivati podatke sa klijentovog računa (podaci računa). Izvor podataka računa ste Vi ili Vaš poslodavac. Ovi podaci mogu sadržati ime kompanije, Vaše ime, email I broj telefona. Podaci mogu biti obrađivani za pružanje usluga, komunikaciju sa Vama I održavanje rezervnih kopija naših baza podataka. Naš legitiman interes za obrađivanje ovih podataka je poslovna administracija I poštovanje ugovora između Vas I nas.

Možemo obrađivati lične podatke koje nam Vi, kao klijent, dajete putem ugovora (servisni podaci). Izvor servisnih podataka ste Vi ili Vaš poslodavac. Ovi podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, detalje o Vašoj kompaniji, usluge koje nudite I kontakt detalje drugih ljudi unutar Vaše kompanije. Podaci mogu biti obrađivani kako bismo Vam pružili naše usluge, komunicirali sa Vama I održavali rezervne kopije naših baza podataka. Naš legitiman inters za obrađivanje ovih podataka je poslovna administracija I poštovanje ugovora između Vas I nas.

Možemo koristiti Vaše kontakt informacije za održavanje dobre korisničke veze sa Vama, kao našim klijentom (podaci održavanja veze sa klijentom). Podaci održavanja veze sa klijentom mogu da uključuju Vaše ime, ime Vašeg poslodavca, naziv Vašeg radnog mesta, Vaši kontakt detalji podaci sadržani u našoj komunikaciji. Izvor ovih podataka ste Vi ili Vaš poslodavac. Ovi podaci mogu biti obrađivani u cilju organizovanja naše veze sa Vama ili Vašim poslodvacem. Obrada ovih podataka je bazirana na legitimnom interesu održavanje dobre veze sa našim klijentima.

Možemo obraditi infromacije koje se tiču transakcija, uključujući kupovinu naših usluga, u koju Vi, kao klijent, ulazite sa nama (transakcioni podaci). Ovi transakcioni podaci mogu da uključuju Baše kontakt detalje, detalje banke I detalje za transakciju. Ove podatke obrađujemo kako bismo Vam obezbedili kupljene usluge I kako bismo pratili te transakcije. Naš legitiman interes za obradu ovih podataka je poslovna administracija i poštovanje ugovora između Vas i nas.

Ako ste klijent/dobavljač, možemo obrađivati informacije koje ste nam obezbedili prijavom za naš email bilten, (obaveštajni podaci). Obaveštajni podaci mogu biti obrađivani u cilju slanja relevantnih biltena u vezi sa našim blogom. Obrađivanje ovih podataka je bazirano na saglasnosti kiju ste nam dali prilikom prijave za naše biltene.

3. Obrada ličnih podataka dece

FSI neće skupljati ni obrađivati lične podatke dece mlađe od 16 godina osim u slučaju kada je prikupljena saglasnost roditelja, u skladu sa važećim lokalnim zakonom. U slučaju da utvrdimo da su lični podaci deteta nehotice sakupljeni, uklonićemo te podatke bez odlaganja.

4. Obrada osetljivih podataka

U određenim situacijama možemo obrađivati specijalne kategorije Vaših ličnih podatatak (osetljivi podaci). Osetljivi podaci se odnose na liće podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političke stavove, religiozna I filozofska verovanja, članstva u sindikatima, genetske podatke, biometrijske podatke za potrebe jedinstvene identifikacije fizičkog lica, podatke o zdravlju ili o seksualnoj orjentaciji. Možemo obrađivati podatke koje ste Vi učinili javnim. Takođe možemo obrađivati osetljive podatke po potrebi za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. Takođe možemo obrađivati podatke koje ste slobodno dali u prošlosti, izrazili saglasnost u specifičnom kontekstu I u specifične svrhe, kao na primer u toku učestvovanje u aktivnostima istraživanja tržišta.

5. Mere bezbednosti

Pristup Vašim ličnim podacima je strogo ograničen na autorizovane ljude iz FSI i naših provajdera čije su lične i organizacione mere zaštite Vaših podataka uspostavljene. Ovi ljudi su ti koji su svojim položajem legitimni da prime Vaše kontakt podatke radi izvršavanja svrhe koje su vam prethodno opisane. Sve to osoblje koje ima pristup Vašim ličnim informacijama moraju da poštuju Objavu privatnosti I od svih pružalaca usluga trećeg lica tražimo da potpišu ugovore o neotkrivanju podataka.

Vaši lični podaci nikad neće biti prodati, podeljeni, rečeni ili preneti nedefinisanim trećim licima pod trenutnom zaštitnom politikom ličnih podataka.

FSI postavlja fizičko I logičko obezbeđenje u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od neautorizovanih pristupa, neprikladnih pristupa, otkrivanja I uništavanja.

Međutim, Vaša je odgovornost da se osigurate da stanice koje koristite imaju prikladno obezbeđenje I zaštitu od zlonamernih softvera kao što su trojanci I virusi. Obavešteni ste da bez prikladnih mera obezbeđanje, podležete riziku da Vaši podaci budu uzeti ili podeljene neautorivanim trećim licima.

6. Deljenje Vaših podataka sa trećim licima

Možemo podeliti Vaše lične podatke pomenute gore u sledećim slučajevima:

• Našim profesionalnim savetodavcima ako je neophodn u cilju zaštite našeg poslovanja od rizika, prikupljanja I održavanja pokrivenosti osiguranja, dobijanja profesionalnog saveta, za ostvarivanje, odbranu ili uspostavljanje pravnih zahteva, bilo vanparničnim ili upravnim postupkom, bilo u sudskom postupku.

Ako ste potencijalni učesnik, prijavljeni na naš panel, Vaše transakcione podatke mogu koristiti naši pružaoci usluga plaćanja putem internet bankarstva ili platforme za poklon kartice.

Ako ste naš klijent/dobavljač, Vaše transakcione podatke mogu koristiti naši pružaoci usluga plaćanja putem internet bankarstva. Mi delimo samo podatke koji su neopodni za process plaćanja, refundiranja ili za rešavanje problema u vezi sa plaćanjima ili refundiranjima.

Možemo obraditi vaše podatke navedene u ovom odeljku (po potrebi) radi ispunjavanja zakonskih obaveza i radi zaštite Vaših interesa ili interesa druge osobe.

7. Međunarodni prenos vaših ličnih podataka

Naša kompanija ima kancelarije u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Beogradu (Srbija), Njujorku (Sjedinjene Američke Države) i Sofiji (Bugarska) .

U ovom odeljku pružamo dodatne informacije o okolnostima u kojima se vaši lični podaci mogu preneti u Srbiju ili Sjedinjene Američke Države (van EEA).

Sve naše kancelarije imaju međusobne ugovore za prenos podataka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Bugarske u države van Evropske unije. Ovi ugovori su pravno obavezujući i slede smernice EU zakona o zaštiti podataka. Prenosi su zaštićeni odgovarajućim zaštitnim merama i nijedan lični podatak se ne deli bez zaštite lozinkom i / ili šifriranja. Hosting za našu veb lokaciju nalazi se u Nemačkoj.

8. Čuvanje i brisanje ličnih podataka

Ako ste učesnik na našim studijama, registrovani na našem panelu, Vaši lični podaci koje obrađujemo u bilo koje svrhe zadržavaće se onoliko dugo koliko je potrebno u zavisnosti od svrhe za koju su prikupljeni. Podaci koje ste naveli kada ste se registrovali na našoj internet stranici Field Scope International i sve dodatne informacije koje dajete biće zadržane na osnovu toga što će nam omogućiti da Vas procenimo prema učesničkim potrebama klijenata za njihove projekte. Podaci će se zadržavati sve dok ne povučete svoj pristanak. Povremeno možemo da Vas kontaktiramo kako bismo Vas zamolili da proverite da li su informacije u Vašem profilu ažurirane.

Ako ste klijent / dobavljač, lični podaci koje obrađujemo u bilo koje svrhe zadržavaće se onoliko dugo koliko je potrebno u zavisnosti od svrhe za koju su prikupljeni. Informacije koje dajete tokom našeg ugovora zadržavaju se na osnovu toga što nam omogućavaju adekvatnu poslovnu administraciju i poštovanje dogovora između Vas i nas.

Bez obzira na ostale odredbe ovog Odeljka 8, možemo zadržati Vaše lične podatke tamo gde je takvo zadržavanje potrebno zbog poštovanja zakonske obaveze kojoj podležemo ili radi zaštite Vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe.

9. Ažuriranja ove politike

Ova politika o privatnosti može se povremeno ažurirati, a nova verzija biće objavljena na našoj internet stranici. Povremeno proveravajući ovu stranicu, možete pratiti te promene i osigurati da ste zadovoljni ovom politikom.

Ako učinimo bilo kakve značajne promene naše politike, bićete obavešteni putem e-pošte ili na neki drugi način.

10. Znajte svoja prava

This is a brief description of the rights you have under the General Data Protection Act. Please note that not all details Ovo je kratak opis prava koja imate po Opštem zakonu o zaštiti podataka. Imajte na umu da ovde nisu sadržani svi detalji i da biste trebali da pročitate relevantne zakone za potpuno objašnjenje.

Vaša osnovna prava po zakonu o zaštiti podataka su:

a. pravo pristupa;
b. pravo na ispravku;
c. pravo na brisanje;
d. pravo na ograničavanje obrade;
e. pravo prigovora na obradu;
f. pravo na prenosivost podataka;
g. pravo žalbe nadzornom organu; i
h. pravo na povlačenje saglasnosti.

Imate pravo da znate da li obrađujemo Vaše lične podatke, osim toga, imate pravo na pristup tim podacima. Takođe imate pravo da znate detalje o tome koje vrste podataka obrađujemo, zašto ih obrađujemo i ko ih prima. Ako prava i slobode drugih ljudi nisu ugroženi, možemo Vam pružiti kopiju Vaših ličnih podataka.

Podacima Vašeg profila možete pristupiti tako što ćete posetiti našu internet stranicu kada ste prijavljeni na svoj nalog. Ako ste zdravstveni radnik, trebalo bi da koristite www.healthcare.fieldscopeint.cominternet stranicu, a svi konuzmeri koji učestvuju u našim istraživanjima treba da koriste www.projects.fieldscopeint.com internet stranicu kako bi pristupili svojim računima. Ukoliko želite da se registrujete na naš panel kao pacijent, učinićete to odlaskom na www.patients.fieldscopeint.com

Ako ste učesnik u našim studijama, registrovani na našem panelu i želite da znate koje podatke imamo o vama, možete nam poslati zahtev na panel@fieldscopeint.com i rado ćemo vam proslediti detalje. Korišćenjem kontrola privatnosti možete izbrisati svoj račun kod FSI-a i osigurati da se Vaši podaci više ne obrađuju i da nećete biti kontaktirani za bilo koje buduće studije istraživanja tržišta, sve dok ne navedete drugačije. Možete da izbrišete svoj nalog tako što ćete kliknuti na „Vaš nalog“ i izabrati opciju „Izbriši nalog“.

Ako ste naš klijent i želite da znate koje podatke imamo o Vama, možete nam poslati zahtev na adresu london@fieldscopeint.com i rado ćemo Vam proslediti detalje. Ako je bilo koji od ličnih podataka, koji imamo o Vama, netačan, imate pravo da ga ispravite.

Ako su neki lični podaci nepotpuni, imate pravo da tražite da se oni upotpune.

Postoje slučajevi kada imate pravo da bez odlaganja izbrišete svoje podatke:

• Ako odlučite da povučete pristanak koji ste prethodno dali za obradu podataka;
• ako je obrada u svrhu direktnog marketinga;
• ako su vaši podaci nezakonito obrađeni;
• ako se protivite obradi prema pravilima važećeg zakona o zaštiti podataka;
• Ako vam podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su obrađeni.

Postoje i određena izuzeća od prava na brisanje, uključuju situacije kada je obrada neophodna, kao što su: radi poštovanja zakonske obaveze; za iskorišćavanje prava na slobodu izražavanja i informisanja; ili za vršenje, odbranu ili uspostavljanje pravnih zahteva. Postoje slučajevi kada imate pravo da ograničite obradu svojih podataka:

• Ako je obrada nezakonita, ali Vi se protivite brisanju;
• ako više ne trebamo obrađivati vaše podatke, ali potrebni su Vam za primenu, odbranu ili uspostavljanje pravnih zahteva;
• Ako su Vaši podaci netačni;
• Ako ste se protivili obradi, ali još uvek čekate na verifikaciju prigovora.

Ako je obrada ograničena, možda ćemo nastaviti da čuvamo vaše podatke. Međutim, obrađivaćemo ih samo u sledećim slučajevima:

• uz Vaš pristanak;
• iz razloga od važnog javnog interesa;
• za primenu, odbranu ili uspostavljanje pravnih zahteva;
• Za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica.

Imate pravo prigovora na obradu vaših podataka u svrhu direktnog marketinga (uključujući profiliranje). Ako se iznese takav prigovor, mi ćemo prestati da obrađujemo Vaše podatke u tu svrhu.

Osim ako je obrada podataka neophodna za izvršavanje zadatka od javnog interesa, imate pravo prigovoriti na obradu vaših podataka u statističke svrhe povezane sa Vašom situacijom ili u naučno-istorijske svrhe.

Imate pravo da primite podatke koje obrađujemo (uz Vaš pristanak ili kada je obrada neophodna za izvršenje našeg aranžmana / ugovora, ili da preduzmemo akcije na Vaš zahtev pre sklapanja aranžmana / ugovora) i kada se ta obrada podataka vrši automatiziranim sistemima, imate pravo na primanje podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo ne primenjuje tamo gde bi uticalo na prava i slobode drugih.

Ako verujete da obrada Vaših ličnih podataka nije u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, imate pravo da se žalite nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka. To možete da uradite u državi članici EU u kojoj prebivate, mestu vašeg rada ili mestu navodnog kršenja.

Ako je osnova za obradu vaših podataka saglasnost, imate pravo da je povučete u bilo kojem trenutku. Povlačenje ne može uticati na zakonitost obrade pre povlačenja.

Možete iskorišćavati bilo koja od ovde navedenih prava, kontaktirajući nas bilo kojom metodom navedenom u odeljku 14 ovog dokumenta ili bilo kojom drugom metodom navedenom u ovom odeljku 10.

11. O ,,kukijima”

,,Kuki” je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji veb server šalje veb pretraživaču i čuva ga u pretraživaču. Identifikator se zatim vraća serveru svaki put kada pregledač zatraži stranicu od servera.

Kukiji mogu biti ili „trajni“ ili „sesijski“: trajni ,,kuki” će biti sačuvan u veb pretraživaču i ostaće validan do određenog datuma njegovog isteka, osim ako ga korisnik ne obriše pre isteka roka; sesijski ,,kuki”, s druge strane, ističe na kraju korisničke sesije, kada je veb pregledač zatvoren.

,,Kukiji” obično ne sadrže nijednu informaciju koja lično identifikuje korisnika, ali lični podaci koje čuvamo o Vama mogu biti povezani sa podacima sačuvanim i dobijenim iz ,,kukija”.

12. ,,Kukiji” koje koristimo

Ime Kukija

Svrha Tip Kukija Datum isticanja
PHPSESSID  

Da biste sačuvali prijavljeno korisničko ime i šifrirani ključ od 128bit. Ove informacije su potrebne kako bi se omogućilo korisniku da ostane prijavljen na veb lokaciji bez potrebe za dostavljanjem korisničkog imena i lozinke za svaku posećenu stranicu. Bez ovog kolačića, korisnik nije u mogućnosti da pređe na područja veb stranice kojima je potreban autentični pristup.
Takođe se koristi za čuvanje jednostavne poruke kada se preda obrazac koji se može prikazati na drugoj stranici. Na primer, ako je obrazac za upit pogrešno ispunjen, poruka će se sačuvati i predstaviti korisniku da ukaže na greške u predaji. U ovom kukiju nisu sačuvani lični podaci.

 

 

Neophodni [Potrebni kolačići pomažu da veb stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije poput navigacije stranicama i pristupa sigurnim delovima veb stranice. Veb lokacija ne bi mogla pravilno da funkcioniše bez ovih kukijaa] Kada je veb pretraživač zatvoren
cc_necessary

 

cc_analytics

Ovi kolačići koriste se za evidentiranje vaše odluke o privatnosti.

 

 

Neophodni 6 meseci
frm_create_cookies Ovi kolačići koriste se za snimanje unosa vaših obrazaca.

 

 

 

Neophodni Kada se preda obrazac

 

 

_ga Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb lokaciju. Statistički podaci [Statistički kolačići pomažu vlasnicima veb lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa veb lokacijama tako što anonimno prikupljaju informacije i izveštavaju] 2 godine
_collect Praćenje statistika i aktivnosti posetilaca na mreži u anonimnom obliku (prva poseta, pregled stranice, vreme pregledavanja, ulazne i izlazne tačke).

 

 

Statistički Kada je veb pregledač zatvoren.
_gat Koristi Google Analitics da umanji stopu zahteva. Statistički Kada je veb pregledač zatvoren.
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site. Statistički Kada je veb pregledač zatvoren.Naša veb lokacija koristi Google Analitics za nadgledanje upotrebe veb lokacije. Google Analitics prikuplja informacije o korišćenju veb lokacija putem kukija. Te informacije se zatim koriste za kreiranje izveštaja o upotrebi veb lokacija. Google-ovu politiku privatnosti možete pročitati na.: https://www.google.com/policies/privacy/.

13. Upravljanje ,,kukijima”

Vaš pregledač će Vam verovatno omogućiti da odbijete prihvatanje kukija, pa čak i da ih obrišete. Metoda za to je različita u zavisnosti od tipa i verzije pregledača. Sve informacije u vezi sa blokiranjem i brisanjem kolačića za razne pregledače možete pronaći na sledećim vezama:

a. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
b. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
c. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
d. Internet Explorer: https ://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
e. Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
f. Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Ne bismo savetovali blokiranje svih kolačića, jer to može negativno uticati na upotrebljivost nekih veb lokacija. Imajte na umu da nećete moći da koristite sve funkcije na našoj veb lokaciji ako blokirate kolačiće.

14. Naši detalji

Ovu veb stranicu poseduje i upravlja kompanija Field Scope International Ltd.

Mi smo registrovani u Engleskoj pod matičnim brojem 08305845, a naša ICO referenca je ZA485601. Naša registrovana kancelarija je na adresi 207 Regent Street, London, V1B 3HH, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Možete nas kontaktirati:

a. Slanjem pošte na 207 Regent Street, London, W1B 3HH, United Kingdom;
b. telefonom, on +44 (0) 2037 907222 from 9:00 AM to 9:00 PM GMT;
c. e-poštom: For Respondents: panel@fieldscopeint.com; / For Clients: london@fieldscopeint.com
d. via our Social Media channels: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.

15. Službenik za zaštitu podataka

Naš službenik za zaštitu podataka Jelena Šakinovic, a njeni kontakt detalji su: +44 (0) 2037 907222, jelena.s@fieldscopeint.com.