X
Blog
19 јун 2023
Istraživanje tržišta je ključno za poslovne inovacije

Životni ciklusi proizvoda se stalno menjaju, period od kada se proizvod uvodi na tržište do vremena pada tražnje se izuzetno smanjio. Kompanije sada moraju stalno da smišljaju nove proizvode kako bi popunile prazninu. Odličan način za inoviranje poslovnih ideja je sprovođenje istraživanja tržišta. Kompanija će moći da identifikuje nedostatke u potrebama potrošača i da kreira proizvode koji će takođe doneti vrednost potrošačima. Evo liste načina na koje će istraživanje tržišta pomoći Vašoj kompaniji u inovacijama:

Identifikujte i razvijte potencijalna nova tržišta. Možete rano da identifikujete probleme sa određenim poslovnim aspektima, kao što je korisnička podrška ili pozicioniranje proizvoda. Ovo može pomoći kompanijama da kasnije prevaziđu skupe promene.

Istraživanje tržišta pomaže marketinškim stručnjacima da razumeju potrebe publike, otkriju nove trendove u industriji, pravilno procene tržište u oblastima uključujući dizajn proizvoda, ponudu usluga, kao i diversifikaciju poslovanja.

Razvoj proizvoda prvo zahteva istraživanje tržišta kako bi se osiguralo da koncept ima vrednost, a zatim se proizvod vremenom poboljšava. Na primer, možda ćete videti pad prodaje na vodećem proizvodu i otkriti da su se potrebe kupaca promenile, a ovaj proizvod bi morao da bude promenjen ili da ponudi novu funkciju kako bi bio korisniji ili praktičniji.

Istraživanje tržišta nije samo važan korak za nove kompanije ili kompanije koje lansiraju nove proizvode. Periodično sprovođenje istraživanja tržišta može Vam pomoći da otkrijete nove mogućnosti za poboljšanje i rast. Na primer, možete otkriti:

Nove segmente: Možda ćete naići na nove segmente koji bi, poput Vaših trenutnih klijenata, mogli imati koristi od Vaših proizvoda ili usluga. Možda oni još uvek ne znaju za Vaš brend ili misle da su Vaši proizvodi namenjeni nekom drugom. Ovaj segment mogu biti potrošači različitog uzrasta, pola, nivoa prihoda ili geografskog podneblja, na primer. Jednostavna modifikacija Vašeg proizvoda ili marketinške strategije može biti sve što je potrebno da biste otključali potpuno novu bazu kupaca.

Poboljšanja proizvoda: Istraživanje tržišta može otkriti moguće nedostatke u Vašem proizvodu ili uslugama koji bi Vam, ako se otklone, omogućili da privučete više kupaca i poboljšate njihov nivo zadovoljstva. Takođe možete otkriti mogućnosti za dodatke, pakete proizvoda ili druge dodatne pogodnosti koje odgovaraju željama kupaca i pomažu Vam da uvećate profit.