X
Blog
25 дец 2019
Field Scope International | Istraživanje Tržišta

Istraživanje tržišta je ključni deo uspeha bilo kog posla već gotovo čitav  vek. Ovo je način na koji se dragoceni, praktični uvid pruža svima koji imaju bilo kakav proizvod ili uslugu. Upravo istraživanje tržišta pomaže kompanijama da razumeju šta potrošači žele kako bi poboljšali njihovu iskustvo.

Pružamo usluge istraživanja tržišta, odnosno terenski rad u sektoru Zdravstva, B2B Poslovanja i Potrošačkog sektora širom sveta. Izraz terenski rad koristi se za prikupljanje primarnih podataka iz eksternih izvora. Terenski rad uključuje kvantitativne ili kvalitativne metodologije poput posmatranja, fokus grupa, intervjua koji se sprovode licem u lice ili posredstvom medija.

Kako biste doneli prave odluke koje će dovesti do rezultata na odgovarajućim tržištima, potrebni su Vam dobri uvidi. To znači da morate imati kvalitetne podatke.

Tu nastupamo mi.

Field Scope International je nastala kao kompanija za istraživanje tržišta sa sedištem u Londonu. Vremenom smo prerasli u internacionalnu korporaciju sa kancelarijama u velikim svetskim gradovima i prisustvom na različitim tržištima.

Zajedno sa nama raste i naša misija.

Upravo zbog toga jedan od naših osnovnih ciljeva je i edukacija. Verujemo da je dobra i kontinuirana edukacija garancija stalnog napretka. Zbog toga se trudimo da podjednako edukujemo profesionalce i ispitanike o istraživanju tržišta i o načinima na koji je moguće učestvovati u njemu

Objavljujemo studije slučaja, radove vezane za istraživanje tržišta, blog postove o zdravstvenom sektoru i još mnogo toga.

Takođe verujemo da je važno voditi računa o društvu i okolini. Od samog početka rada kompanije organizujemo dobrotvorne događaje i prikupljanje sredstava, što ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti.

Verujemo da je važno pomoći onima kojima je to potrebno.

Naše kancelarije, u kojima radi veliki broj iskusnih multilingvalnih projektnih menadžera i regrutera, nalaze se u Londonu, Njujorku, Beogradu i Sofiji. Pokrivamo tržišta Zapadne, Centralne, Istočne Evrope i SAD-a.

Klijenti nas prepoznaju kao pouzdane, strastvene i posvećene terenske istraživače koji u svom radu implementiraju najviše standarde istraživanja tržišta i upravljanja podacima.

Vremenom smo postali dobro uigran tim profesionalaca sa razvijenim veštinama koji uspešno i na vreme završava svaki projekat. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u istraživanju tržišta i regrutaciji, u stanju smo da pružimo realistične procene za svaki projekat.

Povezujemo podatke i prenosimo Vam njihovu priču.

Jednostavno rečeno: Omogućavamo Vam da u skladu sa mišljenjem ispitanika donesete prave odluke za Vaš posao.