X

Uspostavite kontakt sa pravim ljudima iz poslovnog sveta

Poslovno (B2B) tržište je kompleksno i specifično

B2B tržišta zahtevaju poseban pristup i adekvatan miks metodologija kako bi se dobili željeni rezultati.

Naš tim stručnjaka pomoći će Vam da regrutujete različite segmente poslovnih ljudi za Vaše istraživanje.

Imamo iskustva u regrutaciji i sveobuhvatnim istraživačkim uslugama u sledećim sektorima:

  • Korporativne finansije i kapitalne investicije
  • Informacione i telekomunikacione tehnologije
  • Poslovna strategija i korporativna odgovornost
Naš interni telefonski tim završava svaki projekat na vreme

Do poslovnih ljudi nije lako doći. Oni učestvuju u donošenju važnih odluka i često nemaju vremena za sastanke uživo.

Zbog toga su telefonski intervjui jedan od najboljih načina da im se pristupi.

Naš interni tim moderatora i anketara može da sprovede bilo koju vrstu telefonskog istraživanja za Vaše potrebe. Svaki član tima prošao je kroz sveobuhvatnu obuku i poseduje veštine visokog nivoa neophodne za obavljanje intervjua sa poslovnim ljudima.

Impresivan panel izgrađen na ličnim odnosima

U poslovnom sektoru, odnosi sa panelistima imaju posebnu težinu.

Iskren i otvoren pristup pun poštovanja često je ključan za pronalazak odgovarajućih ispitanika.

Zahvaljujući dobrim odnosima sa našim ispitanicima, zasnovanim na međusobnom poštovanju i džentlmenskom ponašanju, nemamo problem sa „hladnim“ pozivima (cold calling) i teško dostupnim poslovnim ljudima.

Lepim rečima otvaramo sva vrata.

Posebno smo dobri u regrutovanju putem LinkedIn-a, štaviše uspešno regrutujemo kroz sastanke na licu mesta.

Od malih i srednjih preduzeća do korporativnog nivoa, omogućavamo Vam da razgovarate sa:

  • Članovima izvršnog i višeg nivoa
  • Administrativnim i komercijalnim menadžerima
  • Operativnim, uslužnim i prodajnim menadžerima
  • IT direktorima / donosiocima odluka
  • Finansijskim direktorima
  • Tehničkim i trgovinskim stručnjacima
  • Službenicima

Kontaktirajte nas ili pročitajte naše studije slučaja da saznate više.

B2B studije slučaja
Testimonijal